Tiếng Việt Tiếng Anh
Dự án

Dự án

Công trình Nhà máy công nghệ chính xác Fuyu

Công trình Nhà máy công nghệ chính xác Fuyu

Công trình Nhà máy công nghệ chính xác Fuyu

Danh sách các công trình thi công ống gió

Danh sách các công trình thi công ống gió

Công ty cổ phần Giải pháp Bạch Đằng tự hào là nhà nhà sản xuất tiên tiến đi đầu Việt Nam về ống gió và các giải pháp ống gió chống cháy, cửa chống cháy...

Nhà máy Hóa Chất DAE MYUNG

Nhà máy Hóa Chất DAE MYUNG

Hình ảnh ống gió nhà máy Hóa Chất DAE MYUNG

Thi Công Ống Gió Nhà máy kính Flat Việt Nam- KCN deep C - Hải an- Hải Phòng

Thi Công Ống Gió Nhà máy kính Flat Việt Nam- KCN deep C - Hải an- Hải Phòng

Thi Công Ống Gió Nhà máy kính Flat Việt Nam- KCN deep C - Hải an- Hải Phòng

Thi Công Ống GIó Nhà máy may ONEWOO

Thi Công Ống GIó Nhà máy may ONEWOO

Thi Công Ống GIó Nhà máy may ONEWOO

Thi Công Ống Gió Nhà máy OPTICAL WEILAN Việt Nam

Thi Công Ống Gió Nhà máy OPTICAL WEILAN Việt Nam

Thi Công Ống Gió Nhà máy OPTICAL WEILAN Việt Nam

đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5