Tiếng Việt Tiếng Anh
5. Cửa gió tiêu âm - Static pressure siliencer duct

5. Cửa gió tiêu âm - Static pressure siliencer duct

ỐNG VUÔNG TIÊU ÂM CÓ VÁCH NGĂN

ỐNG VUÔNG TIÊU ÂM CÓ VÁCH NGĂN

Được sử dụng trên đường cấp gió hoặc hồi gió trong hệ thống điều hòa, thông gió, vách phòng cách âm.


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5