Tiếng Việt Tiếng Anh
2. Ống gió tròn - Round duct

2. Ống gió tròn - Round duct

ỐNG GIÓ TRÒN TRƠN

ỐNG GIÓ TRÒN TRƠN

Ống gió tròn trơn được ứng dụng phổ biến tại hệ thống ống gió của các tòa nhà, nhà xưởng, hệ thống điều hòa trung tâm. Chúng đảm bảo luồng không khí thoáng mát, trong lành, tạo môi trường sống lý tưởng.


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5